Rendu Rellu Aaru Serial – E292 – 13th Dec

Show/Serial:Rendu Rellu Aaru Serial
Starring:
Channel:Gemini Serials

more Gemini Serials

Rendu Rellu Aaru

Watch Rendu Rellu Aaru Daily Serial online

Today’s Episode:

E292 –Part1 : Part2 : Part3 – 13th Dec

Previous Episodes:

E291 –Part1 : Part2 : Part3 – 12th Dec
E290 –Part1 : Part2 : Part3 – 11th Dec
E289 –Part1 : Part2 : Part3 – 10th Dec
E288 –Part1 : Part2 : Part3 – 9th Dec
E287 –Part1 : Part2 : Part3 – 7th Dec
E286 –Part1 : Part2 : Part3 – 6th Dec
E285 –Part1 : Part2 : Part3 – 5th Dec
E284 –Part1 : Part2 : Part3 – 4th Dec
E283 –Part1 : Part2 : Part3 – 3rd Dec
E282 –Part1 : Part2 : Part3 – 2nd Dec
E281 –Part1 : Part2 : Part3 – 30th Nov
E280 –Part1 : Part2 : Part3 – 29th Nov
E279 –Part1 : Part2 : Part3 – 28th Nov
E278 –Part1 : Part2 : Part3 – 27th Nov
E277 –Part1 : Part2 : Part3 – 26th Nov
E276 –Part1 : Part2 : Part3 – 25th Nov
E275 –Part1 : Part2 : Part3 – 23rd Nov
E274 –Part1 : Part2 : Part3 – 22nd Nov
E273 –Part1 : Part2 : Part3 – 21st Nov
E272 –Part1 : Part2 : Part3 – 20th Nov
E271 –Part1 : Part2 : Part3 – 19th Nov
E270 –Part1 : Part2 : Part3 – 18th Nov
E269 –Part1 : Part2 : Part3 – 16th Nov
E268 –Part1 : Part2 : Part3 – 15th Nov
E268 –Part1 : Part2 : Part3 – 14th Nov
E267 –Part1 : Part2 : Part3 – 13th Nov
E266 –Part1 : Part2 : Part3 – 12th Nov
E265 –Part1 : Part2 : Part3 – 11th Nov
E264 –Part1 : Part2 : Part3 – 9th Nov
E263 –Part1 : Part2 : Part3 – 8th Nov
E262 –Part1 : Part2 : Part3 – 7th Nov
E261 –Part1 : Part2 : Part3 – 6th Nov
E260 –Part1 : Part2 : Part3 – 5th Nov
E259 –Part1 : Part2 : Part3 – 4th Nov
E258 –Part1 : Part2 : Part3 – 2nd Nov
E257 –Part1 : Part2 : Part3 – 1st Nov
E256 –Part1 : Part2 : Part3 – 31st Oct
E255 –Part1 : Part2 : Part3 – 30th Oct
E254 –Part1 : Part2 : Part3 – 29th Oct
E253 –Part1 : Part2 : Part3 – 28th Oct
E252 –Part1 : Part2 : Part3 – 26th Oct
E251 –Part1 : Part2 : Part3 – 25th Oct
E250 –Part1 : Part2 : Part3 – 24th Oct
E249 –Part1 : Part2 : Part3 – 23rd Oct
E248 –Part1 : Part2 : Part3 – 22nd Oct
E247 –Part1 : Part2 : Part3 – 21st Oct
E246 –Part1 : Part2 : Part3 – 19th Oct
E245 –Part1 : Part2 : Part3 – 18th Oct
E244 –Part1 : Part2 : Part3 – 17th Oct
E243 –Part1 : Part2 : Part3 – 16th Oct
E242 –Part1 : Part2 : Part3 – 15th Oct
E241 –Part1 : Part2 : Part3 – 14th Oct
E240 –Part1 : Part2 : Part3 – 12th Oct
E239 –Part1 : Part2 : Part3 – 11th Oct
E238 –Part1 : Part2 : Part3 – 10th Oct
E237- Part1 : Part2 : Part3 – 9th Oct
E236- Part1 : Part2 : Part3 – 8th Oct
E235- Part1 : Part2 : Part3 – 7th Oct
E234- Part1 : Part2 : Part3 – 5th Oct
E233- Part1 : Part2 : Part3 – 4th Oct
E232- Part1 : Part2 : Part3 – 3rd Oct
E231- Part1 : Part2 : Part3 – 2nd Oct
E230- Part1 : Part2 : Part3 – 1st Oct
E229- Part1 : Part2 : Part3 – 30th Sep
E228- Part1 : Part2 : Part3 – 27th Sep
E227 – Part1 : Part2 : Part3 – 26th Sep
E226 – Part1 : Part2 : Part3 – 25th Sep
E225 – Part1 : Part2 : Part3 – 24th Sep
E224 – Part1 : Part2 : Part3 – 23rd Sep
E223 – Part1 : Part2 : Part3 – 21st Sep
E222 – Part1 : Part2 : Part3 – 20th Sep
E221 – Part1 : Part2 : Part3 – 19th Sep
E220 – Part1 : Part2 : Part3 – 18th Sep
E219 – Part1 : Part2 : Part3 – 17th Sep
E218 – Part1 : Part2 : Part3 – 16th Sep
E217 – Part1 : Part2 : Part3 – 13th Sep
E216 – Part1 : Part2 – 12th Sep
E215 – Part1 : Part2 – 11th Sep
E214 – Part1 : Part2 : Part3 – 10th Sep
E213 – Part1 : Part2 : Part3 – 9th Sep
E212 – Part1 : Part2 : Part3 – 6th Sep
E211 – Part1 : Part2 : Part3 – 5th Sep
E210 – Part1 : Part2 : Part3 – 4th Sep
E209 – Part1 : Part2 : Part3 – 3rd Sep
E208 – Part1 : Part2 : Part3 – 2nd Sep
E207 – Part1 : Part2 : Part3 – 30th Aug
E206 – Part1 : Part2 : Part3 – 29th Aug
E205 – Part1 : Part2 : Part3 – 28th Aug
E204 – Part1 : Part2 : Part3 – 27th Aug
E203 – Part1 : Part2 : Part3 – 26th Aug
E202 – Part1 : Part2 : Part3 – 23rd Aug
E201 – Part1 : Part2 : Part3 – 22nd Aug
E200 – Part1 : Part2 : Part3 – 21st Aug
E199 – Part1 : Part2 : Part3 – 20th Aug
E198 – Part1 : Part2 : Part3 – 19th Aug
E197 – Part1 : Part2 : Part3 – 16th Aug
E196 – Part1 : Part2 : Part3 – 15th Aug
E195 – Part1 : Part2 : Part3 – 14th Aug
E194 – Part1 : Part2 : Part3 – 13th Aug
E193 – Part1 : Part2 : Part3 – 12th Aug
E192 – Part1 : Part2 : Part3 – 9th Aug
E191 – Part1 : Part2 : Part3 – 7th Aug
E190 – Part1 : Part2 : Part3 – 6th Aug
E189 – Part1 : Part2 : Part3 – 5th Aug
E188 – Part1 : Part2 : Part3 – 2nd Aug
E187 – Part1 : Part2 : Part3 – 1st Aug
E186 – Part1 : Part2 : Part3 – 31st July
E185 – Part1 : Part2 : Part3 – 30th July
E184 – Part1 : Part2 : Part3 – 29th July
E183 – Part1 : Part2 : Part3 – 26th July
E182 – Part1 : Part2 : Part3 – 25th July
E181 – Part1 : Part2 : Part3 – 24th July
E180 – Part1 : Part2 : Part3 – 23rd July
E179 – Part1 : Part2 : Part3 – 22nd July
E178 – Part1 : Part2 : Part3 – 19th July
E177 – Part1 : Part2 : Part3 – 18th July
E176 – Part1 : Part2 : Part3 – 17th July
E175 – Part1 : Part2 : Part3 – 16th July
E174 – Part1 : Part2 : Part3 – 15th July
E173 – Part1 : Part2 : Part3 – 12th July
E172 – Part1 : Part2 : Part3 – 11th July
E171 – Part1 : Part2 : Part3 – 10th July
E170 – Part1 : Part2 – 9th July
E169 – Part1 : Part2: Part3 – 8th July
E168 – Part1 : Part2: Part3 – 5th July
E168 – Part1 : Part2: Part3 – 5th July
E167 – Part1 : Part2: Part3 – 4th July
E166 – Part1 : Part2: Part3 – 3rd July
E165 – Part1 : Part2: Part3 – 2nd July
E164 – Part1 : Part2: Part3 – 1st July
E163 – Part1 : Part2: Part3 – 28th JuneJuly
E162 – Part1 : Part2: Part3 – 27th June
E161 – Part1 : Part2: Part3 – 26th June
E160 – Part1 : Part2: Part3 – 25th June
E159 – Part1 : Part2: Part3 – 24th June
E158 – Part1 : Part2: Part3 – 21st June
E157 – Part1 : Part2: Part3 – 20th June
E156 – Part1 : Part2: Part3 – 19th June
E155 – Part1 : Part2: Part3 – 18th June
E154 – Part1 : Part2 – 17th June
E153 – Part1 : Part2 : Part3 – 14th June
E152 – Part1 : Part2 : Part3 – 13th June
E151 – Part1 : Part2 : Part3 – 12th June
E150 – Part1 : Part2 : Part3 – 11th June
E149 – Part1 : Part2 : Part3 – 10th June
E148 – Part1 : Part2 : Part3 – 7th June
E147 – Part1 : Part2 : Part3 – 6th June
E146 – Part1 : Part2 : Part3 – 5th June
E145 – Part1 : Part2 : Part3 – 3rd June
E145 – Part1 : Part2 : Part3 – 3rd June
E144- Part1 : Part2 : Part3 – 31st May
E143- Part1 : Part2 : Part3 – 30th May
E142 – Part1 : Part2 : Part3 – 29th May
E141 – Part1 : Part2 : Part3 – 28th May
E140 – Part1 : Part2 : Part3 – 27th May
E139 – Part1 : Part2 : Part3 – 24th May
E138 – Part1 : Part2 : Part3 – 23rd May
E137 – Part1 : Part2 : Part3 – 22nd May
E136 – Part1 : Part2 : Part3 – 21st May
E135 – Part1 : Part2 : Part3 – 20th May
E134 – Part1 : Part2 : Part3 – 17th May
E133 – Part1 : Part2 : Part3 – 16th May
E132 – Part1 : Part2 : Part3 – 15th May
E131 – Part1 : Part2 : Part3 – 14th May
E130 – Part1 : Part2 – 13th May
E129 – Part1 : Part2 : Part3 – 10th May
E128 – Part1 : Part2– 9th May
E127 – Part1 : Part2– 8th May
E126 – Part1 : Part2 : Part3 – 7th May
E126 – Part1 : Part2 : Part3 – 7th May
E125 – Part1 : Part2 – 6th May
E124 – Part1 : Part2 – 3rd May
E123 – Part1 : Part2 : Part3 – 2nd May
E122 – Part1 : Part2 – 1st May
E121 – Part1 : Part2 – 30th April
E120 – Part1 : Part2 – 29th April
E119 – Part1 : Part2 – 26th April
E118 – Part1 : Part2 – 25th April
E117 – Part1 : Part2 – 24th April
E116 – Part1 : Part2 – 23rd April
E115 – Part1 : Part2 – 22nd April
E114 – Part1 : Part2 – 19th April
E113 – Part1 : Part2 – 18th April
E112 – Part1 : Part2 – 17th April
E111 – Part1 : Part2 – 16th April
E110 – Part1 : Part2 – 15th April
E109 – Part1 : Part2 – 12th April
E108 – Part1 : Part2 – 11th April
E107 – Part1 : Part2 : Part3 – 10th April
E106 – Part1 : Part2 – 9th April
E105 – Part1 : Part2 – 8th April
E104 – Part1 : Part2 – 5th April
E103 – Part1 : Part2 – 4th April
E102 – Part1 : Part2 – 3rd April
E101 – Part1 : Part2 – 2nd April
E100 – Part1 : Part2 – 1st April
E99 – Part1 : Part2 – 29th March
E98 – Part1 : Part2 – 28th March
E97 – Part1 : Part2 – 27th March
E96 – Part1 : Part2 – 26th March
E95 – Part1 : Part2 – 25th March
E94 – Part1 : Part2 – 22nd March
E93 – Part1 : Part2 – 21st March
E92 – Part1 : Part2 – 20th March
E91 – Part1 : Part2 – 19th March
E90 – Part1 : Part2 – 18th March
E89 – Part1 : Part2 – 15th March
E88 – Part1 : Part2 – 14th March
E87 – Part1 : Part2 – 13th March
E86 – Part1 : Part2 – 12th March
E85 – Part1 : Part2 – 11th March
E84 – Part1 : Part2 – 8th March
E83 – Part1 : Part2 – 7th March
E82 – Part1 : Part2 – 6th March
E81 – Part1 : Part2 – 5th March
E80 – Part1 : Part2 – 4th March
E79 – Part1 : Part2 – 1st March
E78 – Part1 : Part2 – 28th Feb
E77 – Part1 : Part2 – 27th Feb
E76 – Part1 : Part2 – 26th Feb
E75 – Part1 : Part2 – 25th Feb
E74 – Part1 : Part2 – 22nd Feb
E73 – Part1 : Part2 – 21st Feb
E72 – Part1 : Part2 – 20th Feb
E71 – Part1 : Part2 – 19th Feb
E70 –
Part1 : Part2 – 18th Feb
E69 –
Part1 : Part2 – 15th Feb
E68 –
Part1 : Part2 – 14th Feb
E67 –
Part1 : Part2 – 13th Feb
E66 –
Part1 : Part2 – 11th Feb
E65 –
Part1 : Part2 – 8th Feb
E64 –
Part1 : Part2 – 7th Feb
E63 –
Part1 : Part2 – 6th Feb
E62 –
Part1 : Part2 – 5th Feb
E61 –
Part1 : Part2 – 4th Feb
E60 –
Part1 : Part2 – 1st Feb
E59 –
Part1 : Part2 – 31st Jan
E58 –
Part1 : Part2 – 30th Jan
E57 –
Part1 : Part2 – 29th Jan
E56 –
Part1 : Part2 – 28th Jan
E55 –
Part1 : Part2 – 25th Jan
E54 –
Part1 : Part2 – 24th Jan
E53 –
Part1 : Part2 – 23rd Jan
E52-
Part1 : Part2 – 22nd Jan
E51-
Part1 : Part2 – 21st Jan
E50-
Part1 : Part2 – 18th Jan
E49-
Part1 : Part2 – 17th Jan
E48-
Part1 : Part2 – 16th Jan
E47-
Part1 : Part2 – 15th Jan
E46-
Part1 : Part2 – 14th Jan
E45-
Part1 : Part2 – 11th Jan
E44-
Part1 : Part2 – 10th Jan
E43-
Part1 : Part2 – 9th Jan
E42-
Part1 : Part2 – 8th Jan
E41-
Part1 : Part2 – 7th Jan
E40-
Part1 : Part2 – 4th Jan
E39-
Part1 : Part2 – 3rd Jan
E38-
Part1 : Part2 – 2nd Jan
E37-
Part1 : Part2 – 1st Jan
E36-
Part1 : Part2 – 31st Dec
E35-
Part1 : Part2 – 28th Dec
E34-
Part1 : Part2 – 27th Dec
E33-
Part1 : Part2 – 26th Dec
E32-
Part1 : Part2 – 25th Dec
E31-
Part1 : Part2 – 24th Dec
E30-
Part1 : Part2 – 21st Dec
E29-
Part1 : Part2 – 20th Dec
E28-
Part1 : Part2 – 19th Dec
E27-
Part1 : Part2 – 18th Dec
E26-
Part1 : Part2 – 17th Dec
E25-
Part1 : Part2 – 14th Dec
E24-
Part1 : Part2 – 13th Dec
E23-
Part1 : Part2 – 12th Dec
E22-
Part1 : Part2 – 11th Dec
E21-
Part1 : Part2 – 10th Dec
E20-
Part1 : Part2 – 7th Dec
E19-
Part1 : Part2 – 6th Dec
E18-
Part1 : Part2 – 5th Dec
E17-
Part1 : Part2 – 4th Dec
E16-
Part1 : Part2 – 3rd Dec
E15-
Part1 : Part2 – 30th Nov
E14-
Part1 : Part2 – 29th Nov
E13-
Part1 : Part2 – 28th Nov
E12-
Part1 : Part2 – 27th Nov
E11-
Part1 : Part2 – 26th Nov
E10-
Part1 : Part2 – 23rd Nov
E9-
Part1 : Part2 – 22nd Nov
E8 –
Part1 : Part2 – 21st Nov
E7 –
Part1 : Part2 – 20th Nov
E6 –
Part1 : Part2 – 19th Nov
E5 –
Part1 : Part2 – 16th Nov
E4 –
Part1 : Part2 – 15th Nov
E3 –
Part1 : Part2 – 14th Nov
E2 –
Part1 : Part2 – 13th Nov
E1 –
Part1 : Part2 : Part3 – 12th Nov


Recent Random Post:

Buzz: Bollywood stars for Balayya’s next?

December 13, 2019

Nandamuri Balakrishna has become a quiet man in politics as he is not making any noise in the assembly even during the sessions. But then, the actor is showing his aggressiveness on the field when it comes to doing back to back films. His next under Boyapati Sreenu’s direction got started already.

Reportedly director Boyapati is said to be trying to cast in big names for this film that was actually supposed to be finished under a tight budget. We are hearing that already the director has approached Bollywood beauty Sonakshi Sinha to play the lead opposite Balayya in the movie, and she’s said to have quoted a couple of crores. She might have no qualms to act alongside Balayya as a heroine, as she has already done such feat with Rajnikanth for Lingaa earlier.

Also, Boyapati is said to be trying to narrate the subject to senior Bollywood star Sanjay Dutt, in a bid to rope him in as the antagonist of the film. Though Sanjay is very much ready to do negative roles, one wonders he will be doing that for a south film. Now that already he’s a part of KGF 2, maybe he would accept this Telugu film too, but not at a simple remuneration.