శత్రువు లిద్దరు ఒక్కటయ్యారు.. పనిలోపనిగా పాక్ కు బుద్ధి చెప్పనున్న భారత్

శత్రువు లిద్దరు ఒక్కటయ్యారు.. పనిలోపనిగా పాక్ కు బుద్ధి చెప్పనున్న భారత్


Recent Random Post:

Anushka About ’21 Days With Husband’

July 2, 2020

We all know the song ‘Hum tum ek kamare mein bandh ho…aur chabi kho jaye…”. The plight of Anushka Sharma seems to be the same in this lockdown with her husband Virat Kohli.

She shared that her husband Virat Kohli’s busy schedules did not allow them to spend a lot of time together in the initial months of their marriage.

She also added that when they visit each other, it is not for a vacation, as one person is always busy with work.

Talking to a popular magazine Vogue, she shared “In fact, during the first six months of our marriage, we spent 21 days together. Yes, I actually calculated. So when I visit him overseas, it’s to squeeze in that one meal together. It’s precious time for us.”

Virat told the magazine that he feels as if he has known Anushka for a lifetime.

“We live each day loving one another. Our relationship has always been about love, and only love. We feel like we have known each other for ages, not just a few years,” he said.

Both Virat and Anushka have shared many pictures and videos on social media to entertain their fans.

Coming to the film front, Anushka had two releases this year — Amazon Prime Video series Paatal Lok and Netflix original film Bulbbul. Both were produced under her banner Clean Slate Films, which she runs with her brother Karnesh Sharma.

Anushka has been busy as a producer, and she has not yet announced her next film as an actor, after Aanand L Rai’s Zero.