వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్లిన 60మందిలో 30 మందికి సోకిన కరోనా

వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్లిన 60మందిలో 30 మందికి సోకిన కరోనా


Recent Random Post:

Balakrishna braving Covid second wave for Akhanda

May 4, 2021

Nandamuri Balakrishna’s Akhanda is in final leg of shoot and the makers are planning to wrap up the remaining portion at a brisk pace.

At a time when almost all the top actors in Tollywood have called off shoots due to Covid second wave, Balakrishna is working tirelessly.

The forthcoming schedule of Akhanda will be commencing on 12th of this month. Very limited cast and crew will be taking part in this schedule and majority of the shoot will be wrapped up with the same.

Akhanda’s budget has already exceeded early estimates and any further delays will shoot up the production costs further. That is one of the main reasons why Balakrishna is braving Covid to shoot for the film.

The makers of Akhanda are planning to wrap up the shooting very soon and then focus on locking the new release date for the film.