రాజోలు ఎమ్మెల్యే రాపాకపై జనసైనికులు రివెంజ్ తీర్చుకున్నారా?

రాజోలు ఎమ్మెల్యే రాపాకపై జనసైనికులు రివెంజ్ తీర్చుకున్నారా?


Recent Random Post:

Buzz: Vijay Sethupathi to turn villain for Jr NTR

February 22, 2021

Trivikram is very particular about the lead cast in all of his films. He usually prefers to rope in top stars from various film industries for his films.

Going by the latest buzz, Trivikram is planning to bring Makkal Selvan Vijay Sethupathi on-board for his next project with Jr NTR.

Apparently, Trivikram has penned a powerful antagonist role in NTR30 and he opines that Vijay Sethupathi would be the right choice for this role.

Vijay Sethupathi is one of the busiest actors in South Indian film industry currently and signing him up for NTR30 would take a great effort from Trivikram.

Vijay Sethupathi was last seen in Vaisshnav Tej’s ‘Uppena’ and he is yet to sign a Telugu project post the Buchi Babu Sana directorial.

NTR30 is set to hit the floors this May or June and Trivikram wishes to lock the lead cast by the time shoot commences.