రంగులేసి గిన్నీస్ రికార్డు కొడతనంటున్న సత్తి : iSmart Sathi Guinness Record

watch రంగులేసి గిన్నీస్ రికార్డు కొడతనంటున్న సత్తి : iSmart Sathi Guinness Record


Recent Random Post:

Pic Talk: Mahesh and Sithara’s mirror selfie

May 27, 2020

Superstar Mahesh Babu has been building memories in this lockdown with his doting kids. Sharing pictures and videos of the memories, Mahesh is feeling immense joy.

The other day Mahesh posted a video on Instagam with ‘Height Check’ caption in which his son Gautham is as tall as him.

This evening Mahesh shared a mirror selfie with his darling daughter Sithara. “Finding our reflections!! Mastering the mirror selfie with @sitaraghattamaneni,” wrote Mahesh below the image.

Mahesh is seen with a wicked look on his face while Sithara has a big smile. In fact Mahesh looks more charming than Sithara and even in the earlier pictures, Mahesh’s charisma has turned many heads.