రంగంలోకి అసలైన నాయకుడు దిగితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి | Harish Rao Serious On Police | LockDown

రంగంలోకి అసలైన నాయకుడు దిగితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి | Harish Rao Serious On Police | LockDown


Recent Random Post:

Pic Talk: Ravi Teja Family Time In Lockdown

April 2, 2020

Mass Maharaj Ravi Teja endorses stay at home concept in corona lockdown period. A new poster from his film Krack is unveiled today requesting everyone to stay at home and enjoy with family.

Krack’s Sri Rama Navami special poster shows Ravi Teja in khaki costumes enjoying his time with family- wife played by Shruti Haasan and son.

The poster also designates that Krack is not completely a mass entertainer and it will have family drama sequences as well.

Krack marks reunion of Ravi Teja and Gopichand Malineni for the third time. S Thaman scores music for the film bankrolled by B Madhu.

Based on real incidents, Krack was initially scheduled for release in summer.