భయపడొద్దు జగన్.. సరుకు మార్చండి.. Raghu Ramakrishnam Raju Press Meet LIVE

భయపడొద్దు జగన్.. సరుకు మార్చండి.. Raghu Ramakrishnam Raju Press Meet LIVE


Recent Random Post:

Pic Talk: Akhil Akkineni Enjoying The Nature

July 30, 2020

Akkineni Scion Akhil’s ‘Most Eligible Bachelor’ is slated for Pongal 2021 release and the makers are confident that they can finish the work on time.

Pooja Hegde is the leading lady and Bhaskar is directing this rom-com entertainer.

Yesterday, the unit released a lovely poster of Akhil-Pooja pair and today, the Akkineni hero posted a fabulous throwback picture on his instagram.

He said, “Throwback to a magical day of shoot in New York. God I miss those times …. soon, very soon !”.