ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని యువకుడి అనుమానాస్పద మృతి

Watch ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కలేదని యువకుడి అనుమానాస్పద మృతి


Recent Random Post:

Popular Telugu Lyricist Undergoes Liver Transplantation

May 21, 2020

Award winning lyricist Suddhala Ashok Teja has been hospitalized. Going into details, Suddhala has been admitted in Asian Institute of Gastroenterology, Gachibowli for a liver related issue. The doctors who are treating him have confirmed that Suddhala should undergo liver transplantation.

However Suddhala requires urgent blood and his blood group is B negative. Suddhala’s friend Jagan Metla is trying to get blood through his sources and anyone who is willing to donate blood, can contact Ramesh with the phone number 8985038016.

Hope the surgery goes successful and Suddhala recovers at the earliest.