ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture

Watch ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture


Recent Random Post:

Koratala Siva to direct one more Mega hero?

May 25, 2020

One of the most-awaited directors in TFI Koratala Siva is busy with his next film Acharya, which stars Megastar Chiranjeevi in the lead role. However, if the latest reports are to be believed, Koratala Siva may team up with Stylish Star Allu Arjun for his next flick.

Going into the details, Koratala Siva has narrated a storyline to Allu Arjun, who got impressed and reportedly gave his nod. It is also heard that Allu Aravind will pay a big-fat cheque Rs.15 crores to Koratala Siva as his remuneration for the film. If everything goes well, Koratala Siva and Allu Arjun will team up together for the first time after completing their current projects Acharya and Pushpa respectively.

On the other hand, we’ve also learned that Koratala Siva is also preparing a storyline for Jr.NTR and he may team up with either Tarak or Bunny as per their available dates after completion of Acharya. As of now, nothing has been confirmed. Well, let us wait for an official confirmation.