పాకిస్తాన్ లో ఘోర విమాన ప్రమాదం దృశ్యాలు…! LIVE | Pakistan LIVE NEWS Updates | EXCLUSIVE LIVE

Watch పాకిస్తాన్ లో ఘోర విమాన ప్రమాదం దృశ్యాలు…! LIVE | Pakistan LIVE NEWS Updates | EXCLUSIVE LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=aqoi8PzLu8QManchu Lakshmi and Rana LIVE | Rana Wedding | Miheeka


Recent Random Post:

Priyanka Shares Pic Taken on Her First Date with Nick

May 26, 2020

Nick Jonas and Priyanka Chopra are one of the most adored couples of Bollywood. Fans are all hearts whenever they share cosy photos of each other on social media.

Recently, the couple recalled their first date two years ago. Nick took to his Instagram handle to share a special note and pen a sweet message for his ladylove and you can’t miss it!

Priyanka posted their first selfie together, apparently at Dodger Stadium, to her Instagram and Twitter, saying, “2 years ago today we took our very first picture together. Every day since then you have brought me endless joy and happiness. I love you @nickjonas Thank you for making our life together so incredible. Here’s to many more date nights…”