నటుడు కమల్ హాసన్‌పై కోడి గుడ్లు, రాళ్లు, చెప్పులు!! || Kamal Haasan Godse Remarks Controversy

Watch నటుడు కమల్ హాసన్‌పై కోడి గుడ్లు, రాళ్లు, చెప్పులు!! || Kamal Haasan Godse Remarks Controversy


Recent Random Post:

Poonam Kaur’s Strong Counter to Sri Reddy?

May 29, 2020

Poonam Kaur’s cryptic tweets are hard to comprehend unless one is well-versed with the activity on social media.

On Friday, Poonam Kaur took it to Twitter to rant out at a girl in a harsh manner. She didn’t name the person she’s chosen to target. In her tweet, she advised the said ‘girl’ to become a human now.

“A prostitute is better than the girl who abandoned their parents for the freedom, lost character for money”, she said.

“Oka daughter ga undadam oka badyata, oka sister ga undadam oka badyata, oka premika inka bharya ga undadam oka badyata, badyata prema toh character toh ostadi,freedom ani amma nanna ni odlesi ,dabbu anicharacter ni odlesina ammai oka vaishya kantey darunam.ManishigaMaruo mrugam,” she tweeted.

A day ago, Sri Reddy commented about Poonam Kaur on Facebook.

“Poonam akka pk mask vesukotam endhuku?? Ma andhariki pk ki vunna mask thesey ante theyav..mask ke peeche kya hain??” Sri Reddy posted.

If we connect the dots, Poonam’s latest tweet must be a retort to Sri Reddy.