కన్నీరు మున్నీరైన సోము వీర్రాజు | Somu Veerraju Gets Emotional On Manikyala Rao Demise

కన్నీరు మున్నీరైన సోము వీర్రాజు | Somu Veerraju Gets Emotional On Manikyala Rao Demise


Recent Random Post:

Paruchuri Venkateswara Rao’s Wife Passes Away

August 7, 2020

Veteran writer Paruchuri Venkateswara Rao’s wife Paruchuri Vijayalakshmi has passed away on Friday morning. As the per the media reports, Vijayalakshmi suffered a heart stroke and breathed her last. She was 74 years old.

The Paruchuri couple are blessed with three daughters who are settled in life. Learning about Vijayalakshmi’s death, Tollywood celebrities from Chiru to others, are reaching Paruchuri’s residence to pay her a final visit. The last rites are expected to be held today.

Paruchuri Venkateswara Rao along with his younger brother Paruchuri Gopalakrishna, are the most popular writers in Tollywood. They have penned many blockbusters and were also the original script writers of Chiru’s ‘Sye Raa Narasimha Reddy.’