హైదరాబాద్‌లో ఏపీ పోలీసుల మధ్య గలాటా.. కానిస్టేబుల్‌పై సహచర పోలీసుల జులూం

Watch హైదరాబాద్‌లో ఏపీ పోలీసుల మధ్య గలాటా.. కానిస్టేబుల్‌పై సహచర పోలీసుల జులూం


Recent Random Post:

It’s A Baby Girl For Telugu Heroine

July 12, 2019

Telugu beauty and popular Bollywood heroine Sameera Reddy turned a proud mom for the second time as she gave birth to a baby girl at a private hospital in Mumbai. The actress took to her Instagram and shared the happy news with her fans along with a touching photograph of her little angel.

Sameera got married to Mumbai-based businessman Akshai Varde in 2014. The couple already has a son named Hans Varde, born in 2015. Sameera gave up acting post her marriage and she has been leading a happy married life ever since. For the last couple of months, Sameera has been creating a lot of buzz with some stunning photoshoots, proudly showing off her baby bump.

Sameera is well known to Telugu audiences for her movies such as Chiranjeevi’s Jai Chiranjeeva and NTR’s Ashok and Narasimhudu. She was last seen in the Sai Andri Nanu song alongside Venkatesh and Rana in Krishnam Vande Jagadgurum in 2014.