సై రా ప్రమోషన్స్ లో ఎందుకు డల్ గా ఉంది ? | Sye Raa Narasimha Reddy

watch సై రా ప్రమోషన్స్ లో ఎందుకు డల్ గా ఉంది ? | Sye Raa Narasimha Reddy


Recent Random Post:

Mahesh Babu To Undergo Surgery in US?

January 27, 2020

Mahesh Babu is likely to undergo a surgery. According to reports, Mahesh would undergo minor knee surgery for an injury which he had sustained in 2014 while shooting for Aagadu. Mahesh had hurt himself when he slipped on the sets of Aagadu.

Apparently, Mahesh underwent a surgery back then. But still the pain reportedly persists. Since Mahesh is busy with back-to-back shooting schedules, he had delayed it.

As the pain recurred and injury didn’t go away completely, the star reportedly undergoing another surgery. Now as per fresh reports, Mahesh would undergo fresh surgery in the US.

The actor is currently on break where is having a vacation with family in New York. Before beginning his next with Vamshi Paidipally, Mahesh would undergo the surgery and take some break.