సుప్రీమ్ కోర్టులో మమత ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ | SC Issues Notice to Kolkata Govt

Watch సుప్రీమ్ కోర్టులో మమత ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ | SC Issues Notice to Kolkata Govt


Recent Random Post:

Ram Gopal Varma Scores over Krish

February 17, 2019


The trailer of Ram Gopal Varma’s ‘Lakshmi’s NTR’ is trending at number one place on Youtube with 6 million views. The trailer has becoming roaring hit.

Now the trailer of second part of Krish directed Balakrishna starrer NTR’s Biopic is out .

The trailer of “NTR Mahanayakudu” is a huge letdown. The trailer of the second part of NTR Biopic pales in comparison with Ram Gopal Varma’s.

It is evident that the makers were under immense pressure to make this work.

A “Yatra” inspired dialogue has also been included here. The punch line of “Yatra” was “Kadapa Daati Prati Gadapa Gadapaki”. In “NTR Mahanayakudu” trailer, the last line is similar: “Mee Gadapalaki Pasupupnai Batakadaniki Vacchanu”.

The trailer also has a dialogue that implies that second part of NTR Biopic would become hit despite the first part turning into a disaster.

Krish has included an apologetic dialogue about the first part’s failure with a sly dialogue mouthed by Vennela Kishore: “Maa Akka Cheppindi..Modati Cinema Aadaledata…Aa Tarvata Vachina Cinemaki Tiruguledata.”

All in all, the makers are completely down with low confidence after the first part’s failure. And now Ram Gopal Varma’s “Lakshmi’s NTR” is looking more authentic.