సీఐ పాండురంగారెడ్డి తల పగులగొట్టిన కోయిలకొండ స్థానికులు | Mahabubnagar

Watch సీఐ పాండురంగారెడ్డి తల పగులగొట్టిన కోయిలకొండ స్థానికులు | Mahabubnagar


Recent Random Post:

Director Kodi Ramakrishna hospitalized

February 21, 2019

Veteran director Kodi Ramakrishna has been hospitalized. On Thursday morning, the director was admitted in AIG hospitals in Gachibowli and is said to be in ventilator. The doctors who are treating Kodi Ramakrishna, have informed that his condition is stable and is responding to the treatment quite well.

Sometime back, Kodi Ramakrishna was hit by paralysis and it took time for him to recover. He managed to walk with the help of support but this time he fell ill. As and when this news broke out, Tollywood celebrities are heard to reaching the hospital while a few are gathering information about his condition.

Kodi Ramakrishna last directed a Kannada film titled ‘Nagarahavu.’ Hoping for the speedy recovery of the director.