సినిమా లో అత్త కోసం, రియల్ లైఫ్ లో నాదెండ్ల కోసం కారు డోర్ తీసిన పవన్ కళ్యాణ్ || Pawan Kalyan

Watch సినిమా లో అత్త కోసం, రియల్ లైఫ్ లో నాదెండ్ల కోసం కారు డోర్ తీసిన పవన్ కళ్యాణ్ || Pawan Kalyan


Recent Random Post:

Manchu Vishnu’s Wife Turns Emotional

March 16, 2019

The sudden death of YS Jagan’s uncle Y S Vivekananda Reddy has shocked the entire state. Though initially it was reported that it was a heart attack, as his dead body was found with injuries the body went to postmortem.

The doctors have confirmed that it was a murder which created a sensation. The enter YS family is morning his death. Not only The YS Family but also Manchu family was shocked to hear this news. It is known that both Manchu and YS families have been very close and Manchu Vishnu’s wife Viranica is a relative of Y S Rajasekhara Reddy. A few hours ago, Mohan Babu, Manchu Vishnu, and Manchu Viranica also attended the funeral of Y S Vivekananda Reddy and paid their respects. Manchu Viranica became emotional seeing her uncle’s dead body and Manchu Vishnu is seen consoling her.

“Humanity seems to be going down the drain when I hear some politicians talk about the murder of YS Vivekananda uncle. Instead of condemning the heinous act, politicizing and mud slinging seems to be in the pea-sized brains.” Tweeted Manchu Vishnu.