రిలీజ్ కి నోచుకోని ”లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్” ఎందుకో తెలుసా? | Lakshmi’s NTR In youtube

Watch రిలీజ్ కి నోచుకోని ”లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్” ఎందుకో తెలుసా? | Lakshmi’s NTR In youtube


Recent Random Post:

Brochevarevarura first look: Vishnu with his R3 batch

March 21, 2019

The first look of ‘Brochevarevarura’ featuring Sree Vishnu is released by the makers on the occasion of Holi festival.Along with Sree Vishnu, the first look poster has comedians Priyadarshi and Rahul Ramakrishna.

The trio is seen on a scooter with Vishnu on the driver’s seat. Referring themselves as ‘R3 Batch’, the costumes of all three are also quite colorful.Bottom to the poster, as seen in the concept video, there is set up of a film production i.e, a director with cameraman, hero with heroine and producer with his assistant.

‘Brochevarevarura’ is written and directed by Vivek Athreya while Nivetha Thomas is playing the female lead role.

The film is done with the shooting and the makers are aiming for May release.