మంత్రుల వ్యక్తిగత సిబ్బందిపై జగన్ ఆంక్షలు | CM YS Jagan Restrictions On Ministers PS

Watch మంత్రుల వ్యక్తిగత సిబ్బందిపై జగన్ ఆంక్షలు | CM YS Jagan Restrictions On Ministers PS


Recent Random Post:

Darbar New Look: Rajini Kills As Young Lad!

September 11, 2019

The second look of supertar Rajinikanth’s from his upcoming movie ‘Darbar’ is out and Rajini will stun us. He looks terrific as a young lad doing push-ups. Director of the film Murugadoss tweeted that, ‘Younger, smarter, wiser, tougher… Thalaivar in a never seen before Avatar.’

Yes truly Rajini is and this will certainly bring a cheer among superstar fans. Though no detail of the film is out till date we hear that Rajini is going to wear the khakee uniform after 25 years. But this is still yet to be confirmed by the makers.

‘Darbar’ has the likes of Nayanthara, Bollywood actor Suniel Shetty and Nivetha Thomas in the lead roles.

It’s an Anirudh musical.