ఫస్ట్ టైం 40 కోట్ల క్లబ్బులో చేరిన చైతన్య | Samantha | Naga Chaitanya

Watch ఫస్ట్ టైం 40 కోట్ల క్లబ్బులో చేరిన చైతన్య | Samantha | Naga Chaitanya


Recent Random Post:

Noted Telugu Lyricist Passes Away

August 16, 2019

The Telugu film industry lost a talented person on the Independence Day as noted lyricist Shiva Ganesh passed away early in the morning yesterday, due to a sudden heart attack. He is known for writing lyrics for many dubbed films in Telugu and managed to give some amazing lyrics to the dubbed songs.

Siva Ganesh has worked for many films like Yenthavadu Gani, Narasimha, Jeans, Premikula Roju, 7/G Brundavan Colony, Oke Okkadu and Boys. All of these films had some remarkable songs and Ganesh has a major part in making them hit numbers in Tollywood.

In his long career, Siva Ganesh has worked over 1000 films. He is better known for his songs Maaro Maaro (Boys), Rave Na Cheliya (Jeans) and Valu Kanuladana (Premikula Roju). Many celebrities from both Tollywood and Kollywood have paid condolences. Siva Ganesh was survived by wife Nagendramani and children Suhas and Manas.