ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture

Watch ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture


Recent Random Post:

Pics: Priyanka Chopra’s ‘shimmery’ look in black!

May 17, 2019

Priyanka Chopra glittered her way to the red carpet of the prestigious Cannes Film Festival.

The actor, who is gracing the event for a special screening of Rocketman, looked every bit spectacular in an off-shoulder black and rose gold sequin-studded gown.

While her gown is a sight to behold, her sky-high slit amped up her look by notches. With her hair on the side with loose curls and silver earrings to die for, Priyanka made for a stunning beauty on the red carpet.

The actor rounded off her blingy look with her liner on fleek, mauve lip shade and a pair of gorgeous black heels to go with it.