ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture

Watch ప్రతి సినిమాలో ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్ల తో చేస్తున్న విజయ్ దేవరకొండ | Movie Mixture


Recent Random Post:

Ekta Kapoor Says Sorry, But Kangana’s Sister Won’t Stop

July 11, 2019

As Kangana Ranaut’s fight with a journalist at the recent song launch event of Judgmental Hai Kya went viral, a section of media has already started boycotting this film produced by Ekta Kapoor in a different way. Sensing that, the producer acted on it, but Kangana’s sister Rangoli is back in action to spoil the show.

Understanding that media got hurt, Ekta’s Balaji Telefilms has shot a letter to media folks asking them to not take one unfortunate incident into consideration and hurt the film’s prospects. They have in-person tendered an apology to the journalist involved in the discussion and requested media to cooperate.

However, as the union of entertainment journalists demanded an apology from Kangana Ranaut, her sister and manager Rangoli tweeted that it is just impossible. She clarified that Kangana will stand by her words and won’t apologise to anyone. Meanwhile, Ekta Kapoor is upset with the developments as promoting the film without the heroine’s support and support of media, would be tough.

Judgmental Hai Kya is hitting cinemas on July 26th and is directed by K Raghavendra Rao’s son Prakash Kovelamudi.