పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తారన్నదాని పై ఉత్కంఠ | Elections 2019

Watch పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తారన్నదాని పై ఉత్కంఠ | Elections 2019


Recent Random Post:

Will Rajamouli – Mahesh Babu Film Happen?

March 16, 2019

Yesterday’s press meet of “RRR” has given clarity on many fronts. Mahesh Babu’s fans have been saying that Rajamouli will direct their favourite star in 2020.Even Rajamouli hinted the same in the past but now it is clear that this combination will not materialize next year.

“RRR” starring NTR and Ram Charan will release in July 2020. After the release of his movie, Rajamouli generally needs more than six month’s time to finalize a script for his next movie. So, Rajamouli will only announce his next film in 2021.Even if he wants to team up with Mahesh Babu after wrapping up “RRR”, it will only happen two years later.

Rajamouli also hinted that he may plan a James Bond-like movie with Mahesh Babu if he ever plans to make it with him.Producer K L Narayana has given advance to Rajamouli long back and the top director has agreed to make a film for him with Mahesh Babu as lead hero.