నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో జరిగిన దారుణం | Sullurpeta | Nellore

Watch నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో జరిగిన దారుణం | Sullurpeta | Nellore


Recent Random Post:

What The F**k? Vijay On Lip-locks With Rashmika

July 14, 2019

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna are one of the most adored filmi couples in Tollywood. Their chemistry was much-talked-about in Geetha Govindam, where the entire story revolves around a liplock. Now, they are gearing up to set the screens on fire with sizzling lip-locks in Dear Comrade this 26th.

On the sidelines of Dear Comrade Music Festival in Bengaluru, Vijay interacted with the media. When a journalist asked him about the passionate lip-locks with Rashmika in Dear Comrade, Vijay gave the best possible justification. “Actually, it’s not Rashmika kissing Vijay or vice versa. It is Bobby kissing Lilly. We are the only country where people forget that actors are playing characters on screen,” Vijay said.

The young heart-throb also said that he doesn’t like the word ‘lip-lock’. “It’s actually kissing, it’s an emotion like anger. When you cry, it’s an emotion. When you kiss, it’s an emotion. Whenever I read liplock, I’m like what the f**k?,” said the talented actor, also adding that kissing on-screen is only to show the relationship between the characters.