నా పెద్ద కొడుక్కి అది చెప్పితే, నాకు సారీ చెప్పాడు : Pawan Kalyan || Janasena Avirabhava Sabha

Watch నా పెద్ద కొడుక్కి అది చెప్పితే, నాకు సారీ చెప్పాడు : Pawan Kalyan || Janasena Avirabhava Sabha


Recent Random Post:

KGF Distributors Bag The Hindi Rights Of Sye Raa

May 27, 2019

The long wait of the makers of Sye Raa has finally come to an end as they finally found a buyer from Bollywood.

Ram Charan, the producer of the magnum opus has almost given up on Hindi release as he couldn’t find anyone coming forward to bag Hindi dubbing rights.

Excel Entertainments owned by Farhan Akthar and Ritesh Sidhwani has reportedly bagged the Hindi version rights of Sye Raa. They released KGF in Hindi which turned out to be a decent success.

Makers of Sye Raa had high hopes on getting lucrative offers from Bollywood post the success of Baahubali movies. Hence, they roped in Amitabh Bachan for a key role.

The plan worked out as Excel Entertainments has seen the potential in this magnum opus based on a historical character.

Chiranjeevi essays the role of Uyyalawada Narasimha Reddy in the film directed by Surender Reddy. Sye Raa is aiming at Oct 2nd release in multiple languages.