నా పెద్ద కొడుక్కి అది చెప్పితే, నాకు సారీ చెప్పాడు : Pawan Kalyan || Janasena Avirabhava Sabha

Watch నా పెద్ద కొడుక్కి అది చెప్పితే, నాకు సారీ చెప్పాడు : Pawan Kalyan || Janasena Avirabhava Sabha


Recent Random Post:

Yesteryear’s Charming Lady Meets Latest One!

March 16, 2019

Samantha Akkineni is definitely one of the most charming personalities on screen in South India, these days. She made films that last on her laurels and skills like U-Turn and could be the best thing in many big hero films too.

While she had her ups and downs, she managed to survive all big blows and stay on top of her game.She is now one of the most charming actresses and also part of power couple, #ChaySam. When shook a leg with yesteryear charming beauty like Lakshmi, it will be a treat to watch, isn’t it?

Lakshmi as an actress rocked South India with her beauty and acting skills. She is loved Nationwide as Julie before Sridevi, Jayaprada wave took over.She made Jeans, starring Aishwarya Rai Bachchan, a film about her even though Shankar came up with new whacky ideas on screen. It is her charm that drove the fun comedy film to an enjoyable romantic comedy.

Now, she is a part of Samantha’s next, Babu, as an old woman who suddenly turns into an young girl. We can her and Samantha on dance floor in similar costumes here. Nandini Reddy is directing the comic caper.