నటుడు కమల్ హాసన్‌పై కోడి గుడ్లు, రాళ్లు, చెప్పులు!! || Kamal Haasan Godse Remarks Controversy

Watch నటుడు కమల్ హాసన్‌పై కోడి గుడ్లు, రాళ్లు, చెప్పులు!! || Kamal Haasan Godse Remarks Controversy


Recent Random Post:

Avasarala Srinivas Is Back With Another ”Telugu Title!”

July 10, 2019

Avasarala Srinivas as a director and writer did two films – Oohalu Gusa Gusalade and Jyo Atyutchananda Gill now. His films made him a popular director among families and language lovers.

His penchant to keep Telugu Titles and write more dialogues with Telugu spice and class, earned him even more fame. Both his films got critical praise and audience approval too.

OGG is still revered for the music and screenplay. Naga Shourya could bank on the director to deliver one hit after some flops.

Their third film with Malavika Nair as the lady lead started recently and Avasarala took three years to start his next.

The title for the film is confirmed to be, “Phalana Abbayi … Phalana Ammayi”. More details about the film will be revealed in coming days. Stay tuned to this space to get all those updates!