తండ్రి పోలీస్ కొడుకు జులాయి… ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కు పాల్పడుతున్న పోలీసుల తనయులు

Watch తండ్రి పోలీస్ కొడుకు జులాయి… ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కు పాల్పడుతున్న పోలీసుల తనయులు


Recent Random Post:

Balakrishna’s Romance With Young Sensation!

May 15, 2019

Balakrishna will be essaying dual roles in his upcoming film with KS Ravi Kumar.

The film will start rolling soon and will be released for Sankranthi like many of recent Balakrishna’s movies. Meanwhile, the makers are busy in finalizing the cast and crew for the film tentatively titled Ruler.

Payal Rajput of RX 100 fame has been reportedly roped in as one of the female leads in it.

After making a stunning debut with an unconventional character in RX 100, Payal is slowly but surely getting busy in Telugu film industry.

She will be romancing Venkatesh in Venky Mama and Raviteja in Disco Raja. Now she has Balakrishna’s film in her kitty.

Payal Rajput will appear in a steamy item song in the forthcoming release Sita starring Bellamkonda Srinivas and Kajal Agarwal.