టీడీపీని రాజకీయంగా దెబ్బతీయాలనేది బీజేపీ ప్లాన్

Watch టీడీపీని రాజకీయంగా దెబ్బతీయాలనేది బీజేపీ ప్లాన్


Recent Random Post:

Khaidi Trailer: Slick and Stylish Action!

October 14, 2019

Karthi’s upcoming action thriller Khaidi’s trailer is enthralling with slick action episodes.The visuals look very stylish in spite of its dark theme and massy characters. Karthi looks powerful in mass avatar.

It has been a while since Karthi played such a rugged and super mass character. He is back to his Paruthiveeran mode as Khaidi.The film directed by Lokesh Kanagaraj also has father-daughter sentiment thread intervened in the action setup.

Khaidi looks to be a promising mass film that could capitalize on Karthi’s popularity in Telugu markets.Karthi has pinned high hopes on Khaidi to put him back in the reckoning and the trailer shows us why he is so confident about it.