కౌంటింగ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో ఊపందుకుంటున్న బెట్టింగ్..!! || AP Election Results 2019

Watch కౌంటింగ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో ఊపందుకుంటున్న బెట్టింగ్..!! || AP Election Results 2019


Recent Random Post:

Second Heroine Finalized for Allu Arjun

May 21, 2019

Director Trivikram has penchant for roping in an upcoming actress or a struggling actress for the second female lead to add glamour to the screen.

He takes in popular heroine as the main actress. In his current film with Allu Arjun, he has already finalized Pooja Hegde as the prime female lead.

Now he has given a major role to upcoming actress Ketika Sharma. She will be playing second heroine’s role.

Ketika first became popular with her Instagram photo shoots and videos and then landed in Puri Jagannadh’s son Akash Puri’s second film “Romantic”.

Ketika will be shaking a leg with Allu Arjun in couple of songs though the main romantic track will be on Pooja Hegde and Bunny.

The film will commence its second schedule shortly.