కౌంటింగ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో ఊపందుకుంటున్న బెట్టింగ్..!! || AP Election Results 2019

Watch కౌంటింగ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో ఊపందుకుంటున్న బెట్టింగ్..!! || AP Election Results 2019


Recent Random Post:

Ram Charan Finalizing Deals for Sye Raa

August 14, 2019

Ram Charan recently went to Mumbai to close a deal for the Hindi version of “Sye Raa Narasimha Reddy”.
He convinced Anil Tadani of ‘AA Arts’ to buy the rights for the Hindi version. Anil Tadani is the one who bought the rights of “Baahubali” movies in association with Karan Johar.

Now he has bagged the rights and is releasing the film with Faran Akthar’s Excel Movies.Similarly, Ram Charan is also closing the deals for other languages. He is personally involving in the business and promotion of “Sye Raa Narasimha Reddy”.

He has already spoken to Karan Johar to introduce “Sye Raa” to the Mumbai press. An event will be held next week in Mumbai.He is also trying to invite Rajinikanth for the Tamil version’s event in Chennai.

“Sye Raa Narasimha Reddy” is produced by Ram Charan on Konidela Productions banner with whopping Rs 250 Cr. The movie’s overseas business has already been finalized.