కోర్టు ముందర డ్యాన్స్‌ కాదు నీ అంతు చూస్తా కాస్కో | RGV’s Lakshmi’s NTR Latest Controversy

Watch కోర్టు ముందర డ్యాన్స్‌ కాదు నీ అంతు చూస్తా కాస్కో | RGV’s Lakshmi’s NTR Latest Controversy


Recent Random Post:

Mandira Bedi in Puri’s ‘ROMANTIC’

March 14, 2019

Television presenter and actress Mandira Bedi who is marking her Telugu debut with ‘Saaho’ has signed her second Telugu film.Mandira will be seen in an important role in young hero Akash Puri’s next movie ‘ROMANTIC.’ In fact it is said to be a negative shades character and she has joined the shooting too which is progressing in Goa.

‘ROMANTIC’ is a beautiful love story and with this film Anil Paduri is making his directorial debut.
Recently the makers have confirmed the heroine. It is going to be a Delhi based model Ketika Sharma who will be seen opposite to Akash

Director Puri is providing story, screenplay and dialogues for the movie. With glamour cast, ‘ROMANTIC’ is getting starry.