కోడెల శివప్రసాద్ కు సీటివ్వొదంటూ రోడ్డ్కెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు

Watch కోడెల శివప్రసాద్ కు సీటివ్వొదంటూ రోడ్డ్కెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు


Recent Random Post:

Pic Of The Day: Sr Hero & Kodala Pilla…All Smiles!

May 21, 2019

Nagarjuna and Samantha are having a blast while shooting for ‘Manmadhudu 2’. Sharing a lovely working still from the sets of the romantic entertainer, Tollywood King wrote: ‘It was an absolute delight shooting with Kodala Pilla’.

Much to the joy of Fans, Nag promised to share much more pictures from the shooting of ‘Manmadhudu 2’ in the coming days.

‘Manmadhudu 2’ Casting is really interesting. At least, Three Top Heroines have been part of this crazy project. While Rakul Preet Singh is the female lead, Samantha and Keerthi Suresh are playing pivotal roles.

So far, Director Rahul Ravindran wrapped up 70 percent of the shoot. Positive Vibe on the sets kept raising the expectations on the sequel.