ఆ టీచర్ అంత మంది విద్యార్థులను ఎలా ఏడిపించారో చుడండి

Watch ఆ టీచర్ అంత మంది విద్యార్థులను ఎలా ఏడిపించారో చుడండి


Recent Random Post:

Pic Talk: Mega Hero’s Boxer Film Rolls Out

October 10, 2019

Mega Prince Varun Tej is a happy guy as both his films ‘F2’ & ‘Gaddalakonda Ganesh’ minted money at the box-office this year.

Now, he will be seen as a Boxer in his upcoming film. Kiran Korrapati is making his Directorial Debut and the female lead is yet to be finalised.

Sidhu Mudda & Allu Venkatesh are jointly producing this yet-to-be-titled film under Renaissance Pictures & Blue Waters Creative banners and Ace Producer Allu Aravind is producing the film.

SS Thaman will be composing the music and George C Williams will be handling the cinematography.

The regular shoot of this action entertainer will start from December 2019 and the Pooja Launch Ceremony will take place in Hyderabad today.