ఆ టీచర్ అంత మంది విద్యార్థులను ఎలా ఏడిపించారో చుడండి

Watch ఆ టీచర్ అంత మంది విద్యార్థులను ఎలా ఏడిపించారో చుడండి


Recent Random Post:

Vijay Deverakonda’s NOTA Director Gets Married

July 12, 2019

Vijay Deverakonda’s NOTA director Anand Shankar has got hitched. He has tied the knot with his longtime girl friend Divyanka Jeevanantham. The wedding was strictly a private affair in the presence of the couple’s family members, relatives and close friends.

Anand and Divyanka were engaged in November 2018 at Dubai in a private affair. The duo has finally got married on 11th July, 2019 at a closed ceremony. It was a traditional wedding.

Anand had earlier worked as an assistant director under AR Murugadoss. He has made his directorial debut with Arima Nambi starring Vikram Prabhu and Priya Anand. The original was a super hit.

However, this was later remade in Telugu as Dynamite by Vishnu Manchu and the film was helmed by Deva Katta. It was a debacle in Telugu. Anand’s second film was with Vikram i.e Iru Mugan (dubbed into Telugu as Inkokkadu). Iru Mugan was a success in Tamil where as the film failed in Telugu.