అభ్యర్థుల పరిశీలనకు జనసేన స్క్రీనింగ్ కమిటీ | Janasena Screening Committee for MLA Candidates

Watch అభ్యర్థుల పరిశీలనకు జనసేన స్క్రీనింగ్ కమిటీ | Janasena Screening Committee for MLA Candidates


Recent Random Post:

Chiru Sends A Gift to Lawrence

April 18, 2019

Chiranjeevi has surprised many by donating an amount to Raghava Lawrence’s trust. Chiru has donated Rs 10 Lakh to Lawrence Charitable Trust that is into philanthropic activities. Nonetheless, Allu Aravind has handed over the cheque to Lawrence the other day at the pre-release event of Kanchana 3.

Chiru and Lawrence share very good rapport. It was Lawrence who had choreographed famous ‘Veena’ step in Chiranjeevi’s iconic film Indra. Later, Chiru and Lawrence have worked together for many songs and the duo’s combo is an instant hit.

Impressed by some good deeds of Lawrence’s trust, Chiru has decided to donate to his trust voluntarily. Ahead of Kanchana 3, this act of Chiru comes in handy for Lawrence as it can be seen as Mega support to Lawrence.